Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS pro financování 7.5.2024

23.4.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny pro financování, které se uskuteční dne 7. 5. 2024 od 15:00 hodin v prostorách Základní a Mateřské školy Žatec, Dvořákova 24, 438 01 Žatec. Předpokládaný termín ukončení je 16:30.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
4. Bc. David Šebesta
- OP Spravedlivá transformace, Grantové výzvy
5. Andrea Nipauerová
- aktuální informace z operačního programu IROP, výzvy MAS Vladař, IROP a aktualizace strategického rámce MAP 4
6. Různé, diskuse

Přílohy :

Článek vyšel : 23.4.2024, počet zobrazení : 45 (45 tento měsíc)