Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS předškolní vzdělávání 1.2.2023

24.1.2023:
Vážení přátelé, dovolte nám, abych Vás pozvali na setkání skupiny předškolní vzdělávání, které se bude konat v úterý 1. 2. 23 od 14,00 hod. Sejdeme se na Základní škole P. Bezruče 2000, Žatec.

 

Program:

1) Přivítání

2) Shrnutí a doplnění aktualizace dokumentu MAP

3) Mgr. Michaela Gondeková – sdílení zkušeností o využití dotace z NPO, učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v MŠ + krátké informace k vyúčtování a závěrečné zprávě dotace z NPO

4) Diskuze, náměty, nápady, sdílení

Přílohy :

Článek vyšel : 24.1.2023, počet zobrazení : 19 (19 tento měsíc)