Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Pozvánka na PS financování 7.2.2023

30.1.2023:
Vážení přátelé, dovolte nám, abych Vás pozvali na setkání skupiny financování, které se bude konat v úterý 7. 2. 23 od 15,00 hod. Sejdeme se na adrese Masarykovo nám. 22, Podbořany 441 01.

 

Program:

Andrea Nipauerová - Workshop pro základní a mateřské školy na téma „48. výzva IROP - Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“ a možnosti čerpání finanční podpory přes MAS Vladař

sestavení návrhu preferenčních kritérií

diskuze, náměty, nápady, sdílení

Přílohy :

Článek vyšel : 30.1.2023, počet zobrazení : 58 (58 tento měsíc)