Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Pozvánka na PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 19.1.2022

13.1.2022:
Vážení přátelé, přijměte prosím pozvání na jednání PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, které se bude konat dne 19.1.2022 od 15:00 hod, online formou. Připojit se bude možné na dálku pomocí odkazu: meet.google.com/cdb-emcr-qtx

 

Program:

  1. Přehled plnění jednotlivých cílů a priorit:

Priorita 1

Budování kapacit MŠ a ZŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.

Specifický cíl 1.5.

Do roku 2024 bude výuka českého jazyka zajištěna větším podílem tandemové výuky na minimálně dvou školách. 

 

Priorita 2

Podpora žáků v rozvoji čtenářské gramotnosti.

Specifický cíl 2.1.

Do roku 2024 bude na minimálně 3 školách realizováno čtení starších žáků dětem a mladším žákům.

 

2.  Mgr. Petra Derychová – „Čtenářská gramotnost u dětí se sociálním znevýhodněním“

 

3. Aktualizace swot analýz

Přílohy :

Článek vyšel : 13.1.2022, počet zobrazení : 90 (90 tento měsíc)