Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti 29.5.2024

15.5.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, které se uskuteční dne 29. 5. 2024 od 15:00 hodin v prostorách Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec. Předpokládaný termín ukončení je 16 hod.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
4. Různé, diskuse

Přílohy :

Článek vyšel : 15.5.2024, počet zobrazení : 18 (18 tento měsíc)