Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání 29.5.2024

15.5.2024:
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na jednání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání, které se uskuteční dne 29. 5. 2024 od 14:00 hodin v prostorách Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec. Předpokládaný termín ukončení je 15 hod.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ
1 Zahájení, úvodní slovo
2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)
3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly
4. Aktivity z DDM Žatec – Bc. Petr Matis
5. Různé, diskuse

Přílohy :

Článek vyšel : 15.5.2024, počet zobrazení : 19 (19 tento měsíc)