Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Creativo Fun Cards - Angličtina - sada

Zábavné kartičky pro procvičování anglické gramatiky. Zábavnou, nenásilnou formou učení se procvičují různé gramatické jevy.
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

sada 19 karet :

Is/Are/Was/Were; Present Continuous; Adjectives, Comparatives; My First 50 Questions; Prepositions of Time and Place; My Next 50 Questions; My First 50 Verbs; My Next 50 Verbs; Irregular Verbs; Who, When, Where; There is/There are; Have got; To Be; Can/ Can´t; Present Perfect; Present Simple; Past Simple; Future Simple; Past Continuous

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ ŽATEC, Mgr. Lenka Gellnerová: "Použili jsme deskové hry, které se osvědčily, bohužel 11.3.2020 jsme byli nuceni zůstat doma, a tak jsme nevyužili všechny pomůcky. Pexesa a „Story Cubes“ využila kolegyně a chválila si je".

ZŠ MĚCHOLUPY, Mgr. Jiří Polák: "Chtěl bych tímto velmi poděkovat za zápůjčku materiálů na výuku. Materiály jsem během výuky v pátém ročníku i na celém druhém stupni hojně využíval. Velmi efektivní byly soubory karet typu "Uno" , zaměřené na otázky, odpovědi, nebo různé gramatické a lexikální jevy. Výhodou herních balíčků bylo, že každý z nich procvičoval konkrétní téma. Kostičky k vytvoření příběhů na motivy různých filmů či pohádek jsou skvělý nápad. Motivují žáky k rozvoji celistvého vyjadřování na motivy známých příběhů. Vůbec - reprodukce něčeho známého, nebo zážitku je úžasná příležitost, jak rozvíjet řečové schopnosti žáků, ať už v ČJ nebo jiných jazycích. Jediná podmínka- vyučující by měl příběh znát, aby si žáci nemohli vymýšlet :))"

ZŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "1. Creativo – Fun card English – různé druhy – prakticky jsme je nepoužili, otázky, fráze na kartách pro děti 3. i 4. ročníku obtížné, vzhledem k distanční výuce máme výuku posunutu, chybí konverzace, procvičování frází, slovní zásoba. 2. Pexeso Najdi dvojici Angličtina – pexeso stejného typu s různými tématy již máme, používáme 3. Mindok příběhy z kostek – různé druhy – s kostkami pracovaly děti 4. ročníku, hra – společná práce s kostkami je celkem zaujala, ovšem stavěly si příběh nikoliv v anglickém jazyce, ale v jazyce českém. Některé piktogramy nebyly pro ně srozumitelné a čitelné".

ZŠ NÁM. 28.ŘÍJNA, ŽATEC, Mgr. Jana Šilhavá: "chtěla bych tímto velmi poděkovat za zápůjčku karet na anglický jazyk Creativo Fun Cards. Materiály jsem vyzkoušela, pracovalo se nám s nimi dobře a velmi často jsme je využívali. Karty umožňují procvičovat konkrétní gramatiku podle individuálních potřeb. Vhodnější jsou spíše pro starší děti (5. roč a výše). Na základě možnosti vyzkoušet pomůcku, jsme karty objednali také do školy."

ZŠ HUSOVA, PODBOŘANY, Mgr. Sylvie Jarošová: "Díky spolupráci s MAS Vladař měli žáci ze šestého a sedmého ročníku možnost rozvíjet svou slovní zásobu a znalost gramatických pravidel. Karty jsou rozděleny do různých tematických celků. Nebyl tedy problém vybrat snazší témata pro šestou třídu a složitější pro pokročilejší angličtináře. Pro seznámení s kartami jsme si nejdříve zkoušeli všichni losovat karty a doplňovat věty, překládat atd. Pro tuhle aktivitu jsme pracovali se slovníky, porovnávali výsledky hledání v papírovém slovníku a v různých slovnících dostupných online. Poté jsme ve skupinách pečlivě studovali pravidla. Naštěstí se kartičky hrají podobně jako karetní hra Uno, kterou znala většina žáků. Ujasnili jsme si všechny možné varianty, které mohou nastat. A pak jsme se pustili do hraní. Karty měly poměrně úspěchem, žákům se líbily. Někdy byl problém porozumět pravidlům. To bylo asi největší úskalí. Hraní poté bavilo skoro všechny. Pro zopakování gramatických jevů karty slouží skvěle. Zároveň si žáci kontrolují výsledek doplňování do vět na druhé straně jednotlivých kartiček. Rovnou si navzájem dávali zpětnou vazbu ohledně správnosti. A každé vítězství vzbudilo nadšení."

Galerie :