Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Mikroskop Omegon 20473 MicroStar

Mikroskop Omegon 20473 MicroStar
Počet sad/kusů: 4 - Zaslat poptávku po zapůjčení

uvedená částka je za 1 ks

Jedná se o typ MIKROSKOP/OMEGON 20473 MicroStar - biologický monokulární mikroskop s tříobjektivovou otočnou
(revolverovou) hlavicí, otočnou okulárovou hlavou a dvěma okuláry (4x, 10x, 40x a 5x, 16x a násobič 2x, rozsah zvětšení 20-
1280x). Držák preparátu s mikroposuvem, horní i spodní nasvícení LED, celokovová konstrukce, 6 barevných filtrů, 1.3 MPx
kamera (digitální okulár) s propojením na PC, potřeby pro vytváření preparátů, hotové vzorky, kufřík. Vynikající jako školní či
výukový mikroskop.

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ NÁM. 28. ŘÍJNA ŽATEC, Mgr. Ing. Silvie Svobodová: "Jedná se o kvalitní školní mikroskop s bohatou výbavou. Je vhodný nejen pro školní výuku na základních a středních školách, ale i pro laboratorní práce. Kovové provedení zajišťuje stabilitu i delší životnost při častém používání. Skleněná optika podává poměrně nezkreslený obraz. Díky vysoké světelné propustnosti je výsledný obraz ostrý a vysoce detailní. Poskytuje velké zvětšení a kvalitní osvětlení. Tyto mikroskopy považujeme za kvalitní s vynikající optikou, přesným zpracováním a bohatým příslušenstvím vhodný pro realizaci laboratorních prací. Vysoce oceňujeme také možnost přenášet obraz do PC. Žádné výrazné nedostatky jsme nezjistili. Práce s mikroskopem žáky opravdu bavila, vyzkoušeli si pozorování biologických preparátů".

ZŠ MĚCHOLUPY, Mgr. Klára Cíglová: "Mikroskopy zapůjčené v MAS Vladař byly využity v plném rozsahu prezenční výuky. Žáci sledovali a pozorovali křídlo mouchy, květ tulipánu a další v předmětech přírodopis. Demostrační pokusy jsou klasickou ukázkou názornosti a naučnosti při výkladu učiva. Žáci se sami přesvědčí v reálných situacích, mohou porovnat s obrázky v učebnici. Prostě "škola hrou" je ten nejlepší prostředek k tomu, aby si žák učivo zapamatoval. Nutno také říci, že to žáky velmi bavilo a dokonce po hodině o přestávce ještě v učebně zůstávali a prohlíželi ukázky".

ZŠ PETRA BEZRUČE ŽATEC, Ing. Zděnka Polončíková: "Mikroskopy jsem i přes komplikace s pandemickou situací využila v hodinách přírodopisného semináře v šestých třídách. Dále jsem mikroskop využila pro přípravu žáka na biologickou olympiádu (7 třída). Naše školní mikroskopy jsou zastaralé a většina je jich nefunkčních. Děti práce s inovativními mikroskopy nadchla. Jeden mikroskop jsme vždy zapojili k interaktivní tabuli, a tak bylo umožněno pozorování připraveného preparátu celou třídou. Což velice oceňuji. Žáci 6. ročníků v hodině semináře přírodopisu pozorovali pomocí mikroskopu trepku velkou, pokožkové buňky přeměněného listu cibule, kvasinky. Děti se se seznámily s přípravou preparátů a s postupem práce s mikroskopem. Důraz byl kladen také na opatrné zacházení s mikroskopy a trpělivost, jelikož počet mikroskopů byl pro skupinu nedostatečný (4-5 dětí). Velice děkuji za možnost zapůjčení. Pomůcku hodnotím velice kladně".

Galerie :