Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Dřevěná stavebnice - sada 4 bazilik

Dřevěná stavebnice - sada 4 bazilik
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

 

Stavebnice obsahuje 200 ks dřevěných dílků ve 30 tvarech, které umožňují sestavení modelů čtyř římských bazilik - chrámu sv. Petra ve Vatikáně, chrámu Panny Marie Větší (Sněžné), chrámu sv. Jana v Lateráně, chrámu sv. Pavla za´Hradbami - a popis těchto staveb. Kromě toho skýtá možnost sestavení nepřeberného množství jiných objektů z vašeho okolí nebo podle dětské fantazie. Rozměry: 350x220x35 mm (rozměry krabičky)

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

GYMNÁZIUM A SOŠ PODBOŘANY, Mgr. Romana Havrdová: "Dřevěnou stavebnici, která je rozdělena pro stavbu 4 bazilik, jsme vyzkoušeli v hodinách dějepisu s třídou kvintou (30. 5. 2018) a tercií (31.5.2018). Žáci měli na práci celou vyučovací hodinu, pracovali ve skupinách po 3 – 4 lidech. Baziliky se podařilo sestavit, ale žáci si stěžovali na nepřehlednost návodu. Uvítali by přesnější prostorový návod. Bazilika sv. Pavla za hradbami – při sestavování chybělo pár kostiček a po dokončení práce některé kostičky zbyly. Bazilika sv. Jana v Lateráně – žákům také zbyly kostičky, které do stavby nepoužili. Špatně se jim podle návodu rozlišovali jednotlivé vrstvy stavby. Baziliku svatého Petra se podařilo sestavit ze všech kostiček. Ze všech dílů byla také postavena bazilika Panny Marie Větší. Práce žáky bavila, přestože si stěžovali na obtížnost návodu. Přečetli si také informace o bazilikách v přiložených letáčcích. Pro třídu tercii jsem vytiskla barevné fotografie bazilik, aby si je dovedli představit v reálné podobě. V tercii žáci nestihli sestavit všechny baziliky, měli málo času. Doporučovala bych ještě v závěru hodiny práci s údaji o velikosti bazilik, porovnání, práci s časovou osou (výstavba, přestavba bazilik) a určitě s dějepisným atlasem a slepou mapou, kam by si žáci zakreslili polohu bazilik. Pro práci v hodinách dějepisu bych stavebnici doporučila, i přes obtížnější práci s návodem. Myslím, že práci s ní zvládnou žáci v 8.-9.třídách. Žáci by se nemuseli přesně držet návodu na stavbu a více improvizovat. Hodinu bych doplnila informacemi, které jsem zmínila v předcházejícím odstavci".

ZŠ A MŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "Stavebnice děti zaujala, ale brzy se jim okoukala. Začaly stavět podle plánku, ale dokončily dle své volby. Většinou stavěl každý jednou, podruhé se již ke stavbě nevracel. Byla využita ve školní družině."

 

Galerie :