Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Koberec - Poznej Evropu na koberci

Koberec - Poznej Evropu na koberci
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Poznej Evropu na koberci - jedná se o koberec 3x2 m, na kterém je znázorněna mapa Evropy s barevně vyznačenými státy. K
němu jsou opět kartičky (64 ks) - státy Evropy s hlavními městy, řeky.. Opět - skvělá didaktická pomůcka pro práci se slepou
mapou.

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ A MŠ STAŇKOVICE, Mgr. Iveta Vostrá:"Hodnocení pomůcek - koberce ČR a Evropa. Od MAP 2 pro Žatecko - Podbořansko jsme si 13.12020 zapůjčili koberce slepých map ČR a Evropy. S těmi jsme pracovali v rámci čtenářského klubu, kde jsme si četli o naší republice, poté jsme si vzali geografickou mapu ČR a daná města, hory i řeky jsme si ukazovali. Následně jsme je hledali na slepé mapě ČR od Vás a říkali si, kde jsme už byli či kam pojedeme na prázdniny apod. Mapy jsou výbornou pomůcku do výuky vlastivědy, kde si "vsedě" děti zopakují, co se naučili v hodině. Cedulkami si označí například města, řeky či hory. Zaměřili jsme se především na Ústecký kraj, Plzeňský a Středočeský. Budeme rádi, pokud si koberce můžeme zase někdy zapůjčit". ZŠ DVOŘÁKOVA: "Koberce jsme využili v menší míře, než jsme plánovali. Důvodem byly prodloužené podzimní prázdniny, uzavření tříd 3.-5. ročníku ZŠ, v listopadu distanční výuka tříd podle §16 odst. 9 ŠZ, prodloužené vánoční prázdniny. Práci s kobercem hodnotili žáci i vyučující kladně, jako velkou výhodu uvedli, že mohli pracovat mimo lavici, měli větší přehled než na mapě, mohli pracovat ve skupinách, avšak při předepsaném dodržení rozestupů. Koberec je výborná vyučovací pomůcka pro zpestření hodiny, upevnění probíraného učiva, rozvoj prostorové orientace".

ZŠ DVOŘÁKOVA, Mgr. Radka Vlčková: "Koberce jsme využili v menší míře, než jsme plánovali. Důvodem byly prodloužené podzimní prázdniny, uzavření tříd 3.-5. ročníku ZŠ, v listopadu distanční výuka tříd podle §16 odst. 9 ŠZ, prodloužené vánoční prázdniny. Práci s kobercem hodnotili žáci i vyučující kladně, jako velkou výhodu uvedli, že mohli pracovat mimo lavici, měli větší přehled než na mapě, mohli pracovat ve skupinách, avšak při předepsaném dodržení rozestupů. Koberec je výborná vyučovací pomůcka pro zpestření hodiny, upevnění probíraného učiva, rozvoj prostorové orientace".

ZŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "Do naší třídy, kde se vzdělává 1. a 4. ročník byl zapůjčen vzdělávací koberec s mapou České republiky. Tato didaktická pomůcka se žákům velmi líbila a využili jsme ji především v rámci vlastivědy. Dokonce si žáci i ve volných chvílích k této pomůcce s radostí vraceli. Hra spočívala v tom, že žáci přiřazovali kartičky pohoří, měst, krajů atd. na místa mapy, kam správně patří. Využívali ke koberci internet a atlas České republiky. Dokonce se do této aktivity zapojili i někteří žáci prvního ročníku. Tato didaktická pomůcka byla pro mou práci v hodinách velkým přínosem. Žákům zpestřila výuku a motivovala je k danému tématu. Vřele doporučuji. Koberec Evropa žáci využili až po návratu do škol stejným způsobem jako Českou republiku. Také tuto pomůcku si paní učitelka chválila jako přínosnou".

ZŠ LIBĚŠICE, Mgr. Michaela Gondeková: "na jaře roku 2019 jsme narazili na zajímavou pomůcku do výuky Prvouky a Vlastivědy. Po dohodě s vedením projektu MAP II byly tyto dvě didaktické sady pořízeny. Než jsme začali s pomůckou pracovat s žáky, vyzkoušeli jsme ji společně na pedagogické radě. Pedagogickými pracovníky byla velmi kvitována. V rámci pedagogické rady jsme si zahráli malou aktivitu, kdy zaměstnankyně měli pokládat dřevěné žetony tam, kde se už vidí o prázdninách - koberec Evropy :) Nadále jsme diskutovali o tom, jakým způsobem se dá pomůcka využít. Od září do ledna jsme měli pomůcku v zápůjčce. Paní učitelky z MŠ si na jeden den k tématu Místo, kde žiju - Naše obec půjčily koberce do MŠ, aby si s dětmi ukázaly mapu Evropy i mapu ČR, snažily se společnými silami najít místo, kde leží naše obec Liběšice. Koberec využily i na hry v rámci procvičování barev. Žáci ZŠ pracovali s oběma koberci v rámci Prvouky - 3. ročník a Vlastivědy - 4. a 5. ročník. Žáci používali kartičky na přiřazování jednotlivých států - koberec Evropy a přiřazování různých měst, řek a pohoří - koberec Česko. Paní učitelka také připravila žákům chytáky, kdy museli hledat chybně umístěné žetony. Žáci tak získali další rozměr při práci se slepou mapou, ale také s manipulací kartiček a umisťování do dřevěných žetonů, s orientací na mapě - sever, jih, východ, západ, upevňování vlastivědných pojmů. Zajímavá zkušenost byla pro žáky i ta, že mohli být součástí mapy a v době přestávky využívat koberec i jako odpočinkovou zónu. Díky mapám se dařilo žákům určovat a vysvětlovat polohu požadovaného místa, určovat světové strany, rozlišovat rozdíly mezi mapou a plánem a vyhledávat jednoduché údaje, v propojení s učebnicí, atlasem i touto pomůckou, na mapě ČR i Evropy. Velmi děkujeme za pořízení a zapůjčení pomůcek. Pomůcky vedly k prohloubení výuky a dosažení občanských a pracovních kompetencí stanovených v ŠVP ZV ve výše zmiňovaných předmětech".

Galerie :