Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Závěsná mapa - Fyzikální zákony

Závěsná mapa - Fyzikální zákony
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Závěsná tabule Fyzikální zákony je určena žákům 2. stupně ZŠ do hodin fyziky. Obsahuje tři základní fyzikální zákony: Archimédův zákon, Pascalův zákon a Ohmův zákon, jež jsou zpracovány přehledně a v takovém pořadí, jak se žáci s nimi postupně seznamují. Každá část demonstruje základní poznatky o daných fyzikálních jevech, které jsou potřeba k pochopení širšího kontextu učiva fyziky. Jsou zde i definice, vzorce a výpočty doplněné podpůrnými obrázky a portréty samotných fyziků, po nichž jsou uvedené zákony pojmenovány. Jelikož tato pomůcka zahrnuje učivo více hodin a ročníků, je vhodná nejen do konkrétních vyučovacích hodin, ale i k trvalému umístění do tříd a učeben.

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ MĚCHOLUPY, Mgr. Klára Cíglová: "Fyzikální zákony sloužily jako názorná pomůcka při běžných aktivitách ve třídě, ve výuce. Je velmi praktické, že si žáci závěsné mapy prohlížejí i o přestávkách, tedy mimo výuku samotnou a tím se také nevědomě vzdělávají. Žáci totiž nástěnné mapy, nástěnky atd. čtou a prohlížejí si je. Hodnotím velmi kladně."

Galerie :