Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

!!!AKTUÁLNĚ NEDOSTUPNÁ!!! Závěsná mapa - Povrchy a objemy těles

Závěsná mapa - Povrchy a objemy těles
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Závěsná PVC tabule „Povrchy a objemy těles“ je pomůcka určená pro žáky 6. až 9. ročníků základních škol a pro studenty středních škol a gymnaziá. Trojrozměrné vyobrazení těles, nákres pláště, vyznačení výšky, úhlopříčky, průměru, poloměru (podle jednotlivého tělesa) pomáhá žákům při pochopení výpočtu objemu a povrchu daných těles.

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ MĚCHOLUPY, Mgr. Klára Cíglová: 1) "Je velmi praktické, že si žáci závěsné mapy prohlížejí i o přestávkách, tedy mimo výuku samotnou a tím se také nevědomě vzdělávají. Žáci totiž nástěnné mapy, nástěnky atd. čtou a prohlížejí si je. Hodnotím velmi kladně"; 2) "Ve dnech 2.3.2021 – 30.6.2022 jsme měli zapůjčeny závěsné mapy PVC – Povrchy a objemy těles. Mapa byla zavěšena nejprve ve třídě a poté jsme všechny tři mapy pověsili na chodbu. Žáci opravdu nástěnky čtou a prohlíží a pravidelným čtením si pojmy zapamatují. Je velmi přínosné, že si takto pomůcky můžeme zapůjčit a vyzkoušet."

Galerie :