Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Experimentální sada - Oko a zrak

Experimentální sada - Oko a zrak
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Oko a zrak  - 28 experimentů

Témata:

Světlo

 • Světelné zdroje a osvětlovací tělesa
 • Pokud by nebyl vzduch
 • Světlo nese energii
 • Povaha světla
 • Spektrum elektromagnetických vln

 

Zrak

 • Oko: světelný přijímač
 • Čočky
 • Oko jako optický systém
 • Poruchy oka a jejich korekce
 • Řešení síly oka a zrakové ostrosti
 • Systém oko - mozek
 • Perzistence obrazů na sítnici
 • Bílé světlo
 • Časová syntéza barev: Newtonův disk
 • Prostorová syntéza barev
 • Binokulární vidění
 • Smysl pro hloubku
 • Stereoskopické vidění
 • Vizuální pole oka
 • Optický klam

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ JIŽNÍ, Mgr. Renata Hnízdilová: "Experimentální sady jsme zatím pouze prostudovali. Rozhodně je využijeme v badatelském klubu a v hodinách přírodopisu a fyziky. Bohužel zatím nám situace kolem coronaviru ještě neumožnila jejich praktické využití. Hned jak se situace uklidní a jakmile se dostaneme ve výuce k látkám, kde se sady dají využít (ve fyzice i v přírodopise v 2. pololetí), tak je vyzkoušíme. Badatelský klub probíhá online, takže tam to zatím také nejde".

MŠ HOLEDEČ, Mgr. Jana Pipalová: "Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme je nepoužily. Byly zapůjčeny za účelem seznámení pedagogického sboru s těmito sadami. Seznámení s jejich složením a možným využitím ve vzdělávání v mateřské škole. V mateřské škole jdou využít jen jednotlivé části sad. Vzhledem k cenové kalkulaci je možné tyto části zakoupit individuálně. Sady nám posloužily k získání inspirace pro pokusy a objevy v rámci získávání gramotnosti dětí v oblasti environmentálních a kognitivních znalostí v oblasti dítě a jeho tělo. Děkujeme za zapůjčení pomůcek".

ZŠ a MŠ LIBĚŠICE, vychovatelka ŠD Bc. Hana Červená: "Zapůjčené experimentální sady byly úžasné. Moc jsme se díky nim dozvěděli, i když jsme třeba nevyzkoušeli všechno, hlavně jsme se nepouštěli do složitých pokusů se složitými přístroji. 1. Oko a zrak - děti zkoušely rozpohybovat obrázky jako v animovaném filmu a velmi se dětem líbily zrakové klamy. 2. Ucho a sluch - hra na metalofon dle přiložených not byla zábavná, děti mají podobné i ve třídě, hrály společně. Ale asi nejvíce je zaujal stetoskop a poslech vlastního nebo kamarádovo srdce. 3. Dotek, vůně, chuť - nádobky s různými vůněmi si děti oblíbily a dlouze zkoumaly model nosu. Na základě tohoto jsme přivoněli i ke koření, které jsem přinesla. Ale úplně nejvíc byly nadšené z dotekových experimentů - tabulka s Braillovým písmem byla skvělá, nebo se jim moc líbilo, když jsem jim všem sejmula otisky prstů, hned vymýšlely, jaký případ se mohl ve škole stát a jak sejmutí otisků pomůže k dopadení pachatele."

Galerie :