Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Informace o ukončení sběru potřeb pro aktualizaci investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP2 Podbořansko-Žatecko

14.6.2022:
S blížícím se koncem projektu MAP2 Podbořansko-Žatecko (k 31.8.2022) probíhá nyní, mimo jiného, i poslední aktualizace Strategického rámce MAP v rámci tohoto projektu. Nedílnou součástí toho dokumentu je i přehled investičních priorit v území, který se taktéž aktualizuje, a to s ohledem na nové programové období IROP 2021-2027.

 

To s sebou přineslo i novou tabulku pro evidenci záměrů pro IROP (viz níže), kterou musí potencionální žadatel o zařazení svého záměru vyplnit a zaslat RT MAP.
Aby se stihlo vše procesně zpracovat a následně schválit aktualizovaný dokument, je termín pro podávání návrhů na zařazení záměrů do Aktuálně schvalovaného SR MAP do pátku 17.6.2022. Potřeby vzniklé či hlášené po tomto datu budou zařazeny do další aktualizace nejdříve za 6 měsíců.

V případě potřeby věcné konzultace projektů s vazbou na IROP se obracejte na paní Nipauerovou: andrea.nipauerova@vladar.cz, 731 416 889. 

 Návrhy záměrů v tabulce posílejte na adresu: lenka.rysava@vladar.cz

Přílohy :

Článek vyšel : 14.6.2022, počet zobrazení : 65 (65 tento měsíc)