Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Život v říši zvířat

4.5.2018:
Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové.

 

Život v říši zvířat

Sledovat život pod lupou a v ptačím světě měli příležitost žáci VI. a VII. B Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, kteří se zúčastnili ve čtvrtek 26. 4. 18 výukových programů v Podkrušnohorském zooparku Chomutov.

Včetně prohlídky areálu zooparku se žáci šestého ročníku blíže seznámili s životem bezobratlých, jejich charakteristikami, vyzkoušeli si výzkum v terénu a některé zástupce si mohli také zblízka prohlédnout.

Sedmáci zase pronikli do ptačího světa a seznámili se s morfologií, adaptacemi, etologií a ekologií ptáků. Naučili se poznávat zástupce, kteří jsou nedílnou součástí fauny ČR, a vyzkoušeli si, jak probíhá výzkum ptáků přímo v terénu. V programu byly použity různé druhy přírodnin a bylo v něm zahrnuto setkání s kontaktním zvířetem.

V rámci obou aktivit byl kladen důraz také na ochranu a ohrožení jednotlivých druhů.

Výuka přímo v terénu s praktickými ukázkami patří mezi aktivizující, žáky oblíbené, efektivní vzdělávací metody. Sami žáci hodnotili oba programy pozitivně, projevovali upřímný zájem zejména o problematiku ochrany ohrožených živočišných druhů.

Děkujeme místnímu Ekocentru za profesionálně připravenou a vedenou exkurzi.

 

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 4.5.2018, počet zobrazení : 916 (916 tento měsíc)