Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Žáci z Měcholup putovali na Říp

23.6.2021:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.


Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi. V této zemi se
strhly četné boje a nebylo zde klidu a míru pro lid, který byl zvyklý žít v pokoji a obdělávat půdu, a
tak se vojvodové Čech a Lech rozhodli tuto zemi opustit. Šli a šli, až po dlouhé době došli na úpatí
hory Říp a zde se utábořili. Další den praotec Čech sám vystoupal na Horu Říp a uviděl širý kraj s
lesy, loukami a řekami. Po sestupu z hory zvěstoval ostatním, co uviděl a lid zvolal ať se země
jmenuje po Čechovi.
Vzhledem k probíraným tématům v předmětu Člověk a jeho svět, ve kterém se žáci učí o
historii České republiky, jejím vzniku a počátcích, jsme se vydali se se žáky tam, kde to podle
pověstí „všechno začalo“ – na památnou horu Říp. V pátek 18.června se žáci prvního stupně
shromáždili před školou. Přijely dva super autobusy s klimatizací. Ta se hodila, protože bylo
tropické vedro. Výchozí bod k výstupu na Říp jsme zvolili Rovné, zde nás autobusy vysadily a
stoupali jsme na horu krásnou lipovou alejí, která je hned za parkovištěm. Cesta na Říp vede po
asfaltové silnici, která je kryta smíšeným lesem. Cestou nahoru jsme si vyprávěli zajímavosti o
vzniku hory (sopečný původ) a jejím názvu (se starogermánského rip – hora). Hora je
tvořena sodaliticko-nefelínickým čedičem, který obsahuje kromě olivínu i magnetovec, což
způsobuje fyzikální anomálie. Po cestě jsme minuli odbočku na Mělnickou vyhlídku a jak patrno
z názvu, je z ní vidět Mělník, v dáli hrad Bezděz i Ještěd, výhled byl poměrně dobrý. Asi po 45 min
volné chůze jsme došli na vrchol, kde jsme si prohlédli nejznámější románskou památku v
Čechách rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha a na zdejší turistické chatě jsme našli všeříkající
patriotický nápis "Co Mohamedu Mekka, to má být Čechu Říp.“ Památná hora Říp patří mezi
několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o
příchodu našich předků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto
horu vystoupit. A to naši žáci splnili.
Výlet se vydařil, a na otázky: “Proč na Řípu nefunguje kompas?“ nebo „Co je to strdí?“ už všichni
známe odpověď.
Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 23.6.2021, počet zobrazení : 180 (180 tento měsíc)