Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Využití MS Teams během výuky

14.12.2020:
Článek od paní učitelky Mgr. Sylvie Jarošové.

 

Ve škole používáme pro komunikaci s dětmi během distanční výuky nejen Bakaláře, ale zejména MS Teams. V něm se konají online hodiny, zadáváme úkoly a plánujeme další výuku. Proto se moje další poznámky týkají právě MS Teams, v jiných aplikacích mohou věci fungovat odlišně.

Žáci mají k dispozici upravený rozvrh dle doporučení MŠMT, ale přesto plánuji jednotlivé hodiny do Kalendáře. Pokud chci, aby žákům přišlo upozornění, že se koná online hodina, musím je všechny uvést jmény, když výuku plánuji. Poté si nastavím opakování tak, jak potřebuji. Obvykle si plánuji týdenní opakování hodin. Poté přijde všem žákům upozornění, že hodina začíná.

Týdenní opakování je pro mne výhodné v tom, že nemusím při plánování schůzek opakovaně zadávat všechny žáky ze skupiny (jinak by jim nepřišlo upozornění na online hodinu), ale vyjmenuji je jen jednou a poté už se výuka opakuje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ve chvíli, kdy se žáci vrátí zpátky do školy, plánované hodiny smažu z kalendáře.

 

Někdy je potřeba nahrát prezentaci či dokument vysvětlující téma. Otevře si tým, který potřebuji a na horní liště kliknu na Soubory. Tam si mohu nahrát výukové materiály a dát je žákům k dispozici.

Video mohu nahrát tímto způsobem, pokud je uloženo v počítači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Žákům často vytvářím různé kvízy a zadávám úkoly online. V MS Teams to jde velmi snadno.

V kartě Zadání si vyberu Zadání či Kvíz a kliknu na Vytvořit. Já častěji preferuji Kvízy. Mohu si vybrat testové otázky či delší variantu odpovědí. V tom případě se žáci musí či mají zamyslet, porovnat či něco zdůvodnit. Test využívám méně často, protože žáci často pouze hádají a klikají, aby měli splněno, ale nad problémem se nezamýšlí.                                                                                  

                          

Jednotlivé kvízové otázky se tvoří velmi snadno. Lze je obodovat. Jednoduchým přidáváním otázek vytvořím kvíz přímo pro dané téma. Je možné vytvořit i sadu hodnotících kritérií.

Pak si upravím podmínky publikování kvízu, termín odevzdání a povolím či zakážu pozdní odevzdání. Poté kvíz publikuji, v tu chvíli se o něm dozví žáci. Já si mohu snadno ověřit, zda se na Kvíz podívali či jej odevzdali.

Pro výuku angličtiny využívám Quizlet či Quizizz, o tom zase příště.                       

Galerie :

Článek vyšel : 14.12.2020, počet zobrazení : 331 (331 tento měsíc)