Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Tonda Obal na cestách v Měcholupech

25.6.2024:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

Tonda Obal na cestách s programem zaměřeným na třídění odpadu navštívil ZŠ Měcholupy.
Žáci prvního stupně se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvídají se o jejich
dalším využití. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace
tříděného sběru odpadů. Během programu se žáci seznamují s různými druhy odpadu, ujasňují
si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Navíc se seznámí s několika
recyklovanými výrobky a nahlédnou do světa sběrných dvorů, skládek a spaloven. Video
ukázky zpracování odpadů a výrobky z recyklovaných materiálů jim poskytne lepší představu
o tom, jak systém nakládání s komunálním odpadem funguje v České republice. Aby byli
schopni vše správně vytřídit, dostanou informace, které jim pomohou získat jistotu v této
problematice. Když děti a mládež pochopí význam třídění odpadu, přenáší to do budoucnosti.
Jsou to právě oni, kdo budou pokračovat v péči o životní prostředí. Celkově tedy třídění
odpadu přispívá k udržitelnosti a lepší budoucnosti naší planety.

Mgr. Helena Gondeková

Galerie :

Článek vyšel : 25.6.2024, počet zobrazení : 46 (46 tento měsíc)