Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Sdílení zkušeností s pedagogy ve španělské Granadě

9.5.2018:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

V neděli 22.dubna 2018 v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018 jsme vyjeli společně s třinácti pedagogy z celé republiky na týdenní stáž do španělské Granady, abychom se seznámili s průběhem vzdělávacího procesu na jihu Evropy. Hned druhý den nás přijala Andaluská delegace rady sídlící v Granadě Delegación de Junta Andalucía, kde nás seznámili s fungujícím vzdělávacím systémem ve Španělsku, které má na starosti Ministerstvo školství, kultury a sportu. Většina studentů navštěvuje státní školy (jedná se o povinné základní a střední školy). Vedle státních škol existují ve Španělsku také soukromé, církevní a dvoujazyčné školy. Tyto školy mají vysokou prestiž.
    V úterý dopoledne jsme navštívili křesťanskou školu Colegio Ave Maria Casa Madre.       Velmi sympatická paní učitelka nám vyprávěla poutavý příběh o pánovi jménem Don Andrés Manjón, který založil školy Ave Maria v roce 1889 s křesťanskou myšlenkou a originální pedagogikou. Škola Ave Maria dnes, podle pokynů stanovených zakladatelem, se snaží přispívat skrze prostředí, které vytvářejí ve svých školách, a způsob vzdělání, které předávají svým studentům, k vytváření humánnější a spravedlivější společnosti, oživený evangelickým duchem. Návštěva křesťanského centra Ave Maria Casa Madre byla velkým zážitkem. Škola je zapojena do mnoha soutěží (př. Naše třída respektuje planetu Zemi) a ekologických projektů. Prohlédli jsme si jejich obrovské prostory, viděli jsme žáky v uniformách rozdělené do skupin, pozorovali je při práci na zahradě, jak se starají o zvířátka, kde a jak tráví přestávky. Nejvíce mne zaujaly projekty, které děti ztvárnily na obrazy přímo na venkovních stěnách budovy a ekologický projekt, kterým se snaží o navrácení téměř vyhynulého obojživelníka žebrovník. Po čtyřech hodinách jsme se plni dojmů rozloučili. Odpoledne jsme navštívili nezávislou, nevládní organizaci Madre Coraje, která již přes 25 let bojuje proti nerovnosti a nespravedlnosti ve světě, spolupracují s chudými a ohroženými komunitami. Ve Španělsku a v jiných zemích pracují s nezávislostí a průhledností, tvoří efektivní projekty s reálným dopadem, k posílení úlohy žen jako klíčového prvku sociální transformace a také mají řadu projektů v Peru i v Mozambiku.

     Další den nás čekala návštěva neziskové organizace ASAD Asociacion Solidaria Andaluza de Desarrollo, která pracuje na propagaci a obraně lidských práv po celém světě. V ASAD se snaží přispět k vytvoření skutečných a pozitivních změn ve společnosti prostřednictvím spolupráce, komunikace a vzdělávání pro rozvoj, povědomí a společenské akce. Věří ve spravedlnost, která podporuje rozvoj a lidskou důstojnost, v solidaritu, v participaci společnosti a v integritu vůči všem lidem jako důstojné lidské bytosti s právem žít v odpovídajících podmínkách pro jejich individuální a kolektivní rozvoj. Po návštěvě v ASAD nás čekalo naučné odpoledne v prvním interaktivním muzeu Andalusie – Granadském věděckém parku Pargue de las Ciencias. Prostřednictvím tématických exhibicí jsme si zopakovali vše o lidském těle a jeho slabinách, o kultuře a historii Granady i o nových technologických vychytávkách. Vše je zde prezentováno v netradiční a poutavé formě, a tak jsme odtud odcházeli se spoustou nových informací a zážitků.

    Ve čtvrtek ráno jme navštívili centrum Ager Granada Asociación Granadina de Emigrantes Retornados. Mezi jejich aktivity patří konference a přednášky o emigraci, které jsou prováděny díky dotovaným projektům/La Caja de Granada/. Po prezentaci a diskusi jsme se rozloučili a autobusem přemístili na Červený kříž CRUC ROJA, kde jsme si vyslechli historii a úlohu Červeného kříže ve Španělsku. Španělsko v humanitární oblasti bylo vždy v první linii a Červený kříž je jednou z hlavních dobrovolných organizací. Ve Španělsku je Červený kříž organizován pod záštitou Hospitallerův řád svatého Jana z Jeruzaléma, v roce 1864 je prohlášen "Společností veřejné služby". Skoro v každé zemi na světě existuje národní společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce, jejíž statut byl oficiálně uznán a který působí jako pomocný orgán veřejné moci. Čtvrteční poslední návštěva nás čekala od 17 hodin v centru marockého sdružení pro integraci přistěhovalců Asociación Marroqui. Centrum nabízí ve městě služby zaměřené na začlenění, kurzy španělského jazyka, PC, právní, poradenskou a vzdělávací službu, sociální a pracovní orientaci.

       Poslední den jsme navštívili školu IES Virgen de las Nieves, která je stavěná na zásadách: svobody, demokratické účasti, ideologického pluralismu, nediskriminace a odpovědného výkonu práv a základních svobod člověka. Základním cílem vzdělávání je rozvoj lidské osobnosti studentů s ohledem na demokratické principy soužití a základních práv a svobod. Vzdělání je směřováno k formování své vlastní identity. integraci znalostí, k etickému a morálnímu hodnocení, ke schopnosti kriticky uplatňovat svobodu, toleranci, solidaritu a respekt vůči životnímu prostředí.

Poslední návštěva nás čekala ve státní škole CEIP Qómez Moreno. Škola pracuje na principu nápravy sociální nerovnosti s doplňkovými, mimoškolními službami. Je také zapojena do mnoha projektů. Po prohlídce školy jsme měli možnost navštívit třetí třídu, kde se vzdělávali žáci různé národnosti. Paní učitelka řešila konflikt mezi dětmi, který se odehrál o přestávce venku. Vše bylo řešeno v klidu, bez překřikování. Všechny školy i organizace, které jsme navštívili jsou zapojeny v mnoha projektech, které se snaží o zlepšení nakládání s odpadem.

        Kromě získávání pracovních zkušeností je neodmyslitelnou součástí studijní cesty i poznávání jiných kultur a kulturních zvyklostí. Granada si déle, než půl tisíciletí po odchodu Maurů zachovala lesk orientální minulosti, a když jsme se ponořili do uliček staré muslimské čtvrti Albaicín, ocitli jsme se v úplně jiném světě. Nemohli jsme nenavštívit zahrady, pevnost a starobylý maurský palác Alhambra, vyšplhali jsme se na vyhlídku Mirador San Nicholas a s ohromením jsme obdivovali dokonalost katedrály a kláštera San Jeronímo. Večerní návštěva Flamenga byl také úžasný zážitek.  Flamenco je hudebně-taneční kultura, jejíž kolébkou i současným centrem je právě Andalusie na jihu Španělska. Vzniklo mezi cikány, kteří tam v 15. století doputovali z Indie přes Pákistán a Egypt. Proto se ve flamencu vlastní cikánská kultura prolíná se španělskou, indickou, židovskou a arabskou. Španělsko je moderní zemí, kde se mísí bohatá tradice s nejnovějšími kulturními vlivy. Byla jsem mile překvapená, jak spolu v pohodě se zde setkávají ve škole děti různých národností a mezi všemi panuje španělská otevřenost a srdečnost. Mezi mnohými jinými postřehy mne zaujalo pěstování národního sebevědomí, hrdost na vlastní původ i mateřský jazyk, ale i multikulturním výchovným působením v žácích rozvíjet postoj respektu k národnostní i náboženské různorodosti a vychovávat je k ochraně lidských práv, respektování svobody a demokracie.

 

           Mgr. Helena Gondeková, Základní škola Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 9.5.2018, počet zobrazení : 923 (923 tento měsíc)