Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Článek: Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných událostí

27.6.2022:
Článek od paní učitelky PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

 

Ve středu 22. 6. 2022 proběhl na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres
Louny tradiční projektový den v rámci vyučovacího předmětu Ochrana člověka za
mimořádných událostí. Žáci se během projektu seznámili s průběhem mimořádných
situací, zvláště si osvojovali znalosti a dovednosti, jak při takové mimořádné události
reagovat, protože jednotlivé situace se mohou výrazně lišit způsobem ochrany a
postupem při jejich řešení. Společně sestavovali pravidla chování pro konkrétní
situaci, prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoc a navrhovali vhodná řešení.
Informace získávali z různých zdrojů, zejména od přítomných hasičů, záchranářů a
městské policie, ale také z učebních materiálů a přednášky, poté vše vyhodnocovali
a porovnávali s tím, co již znali z výuky témat zaměřených na ochranu obyvatel, jiné
vyvozovali z vlastních zkušeností.
Odbornou stránku projektu zajistili na vysoké profesionální úrovni dobrovolní hasiči
ze SDH Žatec, Záchranáři Žatec, z.s. a Městská policie Žatec. Připravili si pro děti
atraktivní stanoviště, na kterých měli žáci příležitost prakticky si získané znalosti a
dovednosti ověřit. Zástupcům dobrovolných hasičů, záchranářů a městské policie,
kteří se na organizaci projektu aktivně podíleli, děkujeme za vynikající a dlouhodobě
velmi příjemnou spolupráci.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 27.6.2022, počet zobrazení : 38 (38 tento měsíc)