Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: PROJEKT OD ADVENTU PO TŘI KRÁLE

13.2.2023:
Článek od paní učitelky Mgr. Petry Nové.

 

Tak jako každý předvánoční čas, tak i tento školní rok, jsme se na naší škole věnovali
projektu Od adventu po Tři krále.
Tento projekt realizujeme v těchto předmětech: český jazyk, občanská výchova,
anglický i německý jazyk. Do projektu jsme začlenili i průřezová témata Osobnostní a
sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova.
Cílem projektu je seznámit žáky školy s tradicemi českých a světových Vánoc, naučit
je tolerovat jiné kultury, žáci se naučí prezentovat vlastní práci, pracovat ve skupinách i
samostatně, naučí se vyhledávat informace.
Každý předmět a každý ročník má přidělená témata, aby nedocházelo k opakování.
Český jazyk: 6. třída - Čas Vánoc - čas pohádek a koled
7. třída - České barokní Vánoce
8. třída - České divadelní Vánoce
9. třída - Vánoce v dílech autorů
Občanská výchova: 6. třída – České Vánoce
7. třída - Vánoční čas není pouze Štědrý den
8. třída - Vánoce našich rodičů a prarodičů
9. třída - Ježíšek nebo Santa Claus?

Náš předvánoční projekt si žáci i učitelé velmi oblíbili, protože všichni sdílíme radost
a těšení na Vánoce.

Mgr. Petra Nová
ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Galerie :

Článek vyšel : 13.2.2023, počet zobrazení : 120 (120 tento měsíc)