Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Podzimní úklid na březích řeky Ohře

15.10.2021:
Článek od paní učitelky PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

 

V rámci podzimního úklidu okolí řeky Ohře vyčistili žáci VI. třídy Základní školy Žatec,
nám. 28. října 1019, okres Louny její břehy od odpadků z lidské činnosti. Pomohli tak
přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z nás je bohužel problém využívat
odpadkové koše a uklízet po sobě. Do akce se společně s žáky zapojil opět náš pan
školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohly i
místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec.
Žáci požádali o podporu nejenom své rodiče, ale rovněž širokou veřejnost.
Počasí nám docela přálo, občas na nás vykouklo i sluníčko. Děti byly skvělé, uklízely
skutečně s nadšením, dokonce se předháněly v množství nasbíraného odpadu. Při
úklidu jsme nalezli injekční stříkačky, o kterých jsme následně informovali Městskou
policii v Žatci. Nasbíraného odpadu bylo letos opravdu velké množství, bohužel i přes
fakt, že jsme tuto lokalitu uklízeli s loňskými deváťáky také na jaře. Mezi odhozenými
věcmi jsme nacházeli např. pneumatiku, kbelíky, lahve od alkoholu, plechovky atd.
Nejčastěji byly břehy řeky „krášleny“ plastovými lahvemi.
Poděkování si zaslouží nejenom všichni zúčastnění žáci, ale také pan školník, který
nám pomohl s technickým zabezpečením akce, technické služby města, městská
policie a městský úřad. Ráda bych rovněž poděkovala paní Pichnarčíkové, mamince
jednoho z žáků, za odměnu, kterou pro děti přichystala v podobě ovocného džusu a
malého mlsání.
Děkujeme také všem, kteří jsou natolik zodpovědní k našemu životnímu prostředí, že
své odpadky odhazují do košů, a to nejlépe do těch na tříděný odpad.

Galerie :

Článek vyšel : 15.10.2021, počet zobrazení : 47 (47 tento měsíc)