Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Článek - Environmentální exkurze do Podkrušnohorského zooparku Chomutov

30.10.2023:
Článek od paní učitelky PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

Environmentální exkurze do Podkrušnohorského zooparku Chomutov
„Za pět minut dvanáct“

Že je spíše už pět minut po dvanácté, se dozvěděli žáci VIII. třídy Základní školy
Žatec, nám. 28. října ve středu 25. 10. 23, kdy se zúčastnili environmentálně laděné
exkurze do Podkrušnohorského zooparku Chomutov.
Podrobně se věnovali tematice ohrožených druhů zvířat a jejich efektivní ochraně.
Rozebírali problematiku pytláctví, ilegálního obchodu, ztráty přirozeného prostředí a
celkového vlivu lidské společnosti na planetu. Součástí programu byla také návštěva
areálu, práce s pracovními listy a ukázka ochrany přírody.
Žáci si uvědomili, že současný kritický stav životního prostředí a klesající biodiverzita
zvířat jsou dílem člověka a že jen on může tuto situaci otočit pozitivním směrem. Jak
to udělat, co mohou oni sami změnit ve svém chování a jak mohou přispět ke
zlepšení, se snažili zjistit prostřednictvím vzdělávacích aktivit přímo v terénu, resp.
mezi zvířaty chomutovského zooparku.
Děkujeme lektorovi Bc. Matěji Kynštovi za zajímavý, profesionálně a kvalitně vedený
environmentální výukový program.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Galerie :

Článek vyšel : 30.10.2023, počet zobrazení : 125 (125 tento měsíc)