Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Článek: Dílny čtení

19.12.2022:
Článek od paní učitelky Mgr. Petra Nové.

 

DÍLNY ČTENÍ

Na naší škole pravidelně zařazujeme do hodin českého jazyka dílny čtení. V těchto
hodinách žáci čtou beletristické texty dle vlastního výběru. Do dílen čtení zařazujeme také
tzv. minilekce, které slouží k představení knihy, seznámení se žánrem … Nedílnou součástí
bývají také čtenářské reakce na přečtené.

Každá třída má svá pravidla dílen čtení:
1. čteme po celou dobu
2. nikoho nevyrušujeme
3. během minilekcí nasloucháme
4. můžeme sedět pohodlně kdekoliv

Jakmile žáci uviděli nové knihy v knihovně, ihned si je rozebrali a začali číst, opravdu
kdekoliv. Posuďte sami.

Mgr. Petra Nová
ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec

Galerie :

Článek vyšel : 19.12.2022, počet zobrazení : 32 (32 tento měsíc)