Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Deváťáci testovali kvalitu vody v řece Ohři

24.6.2021:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

 

V rámci semináře z ekologie si žáci IX. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny vyzkoušeli otestovat kvalitu vody v řece Ohři formou
experimentování. Nejprve obdrželi motivační dopis od chrostíka, který by se rád
usídlil v naší oblasti, s žádostí o pomoc při zjišťování požadované kvality vody pro
jeho larvy. S využitím mobilního laboratorního kufříku se tedy pustili do bádání a
testovali nejenom pH a tvrdost vody, ale také obsah různých chemikálií, které mohou
zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu a čistotu vody, např. amoniakálních solí,
dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů. Jejich zjištění prokázala relativně vhodnou
kvalitu vody řeky Ohře v naší lokalitě, doporučili ji tedy chrostíkovi, ale požádali ho,
aby s přistěhováním počkal, až tuto oblast dostatečně uklidí. Úklid proběhne ve
čtvrtek 24. 6. 21.

Galerie :

Článek vyšel : 24.6.2021, počet zobrazení : 182 (182 tento měsíc)