Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Dětský ráj na trojce myslí na přírodu

14.10.2021:
Článek od paní učitelky PhDr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

 

Žáci VI. třídy a dívky z IX. A Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu, kterou pravidelně organizovali žáci 2.
stupně pro své malé spolužáky, a to tematické odpoledne pro děti ze školní družiny.
Stejně jako jejich předchůdci mají rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví, rozhodli
si tedy opět realizovat každou středu po vyučování pro své malé kamarády zábavné
odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci.
Na úvodní setkání si žáci připravili soutěžní odpoledne v přírodě se sportovním a
zejména environmentálním zaměřením, např. na předcházení vzniku odpadu a jeho
třídění, recyklaci elektrospotřebičů a baterií (projekt RECYKLOHRANÍ) apod. Na děti
čekala stanoviště se sportovními, přírodovědnými, environmentálními a vlastivědnými
soutěžemi. Žáci plnili úkoly s velkým entuziasmem a jejich nadšení bylo natolik silné,
že se téměř všichni přihlásili na další společné odpoledne.
Srdečné poděkování patří zejména zapojeným žákům šesté třídy a dívkám z devítky
za pečlivou přípravu, zodpovědný přístup a zvláště ochotu udělat radost jiným. Je
obdivuhodné, že i v dnešní konzumní době jsou někteří dospívající ochotni nezištně
obětovat volné odpoledne pro dobrou věc.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Galerie :

Článek vyšel : 14.10.2021, počet zobrazení : 47 (47 tento měsíc)