Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

!!!Zrušeno!!! Pozvánka na "Workshop robotiky" 25.11.2021

9.11.2021:
Vážení přátelé,
moc nás to mrzí, ale jsme NUCENI ZRUŠIT konání akce Workshop robotiky, která byla původně plánovaná na 25.11.2021 od 14:00 do 16:00 hod. v prostorách Galerie Sladovna v Žatci, z důvodu pracovní neschopnosti.
Určitě ale nezoufejte, budeme mít snahu jen přesunout termín (ppb. na leden), o kterém budete včas informováni.

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na „Workshop robotiky“, který se bude konat dne 25.11.2021 od 14:00 do 16:00 hod v Galerie Sladovna Žatec, Masarykova 356, Žatec.

 

Anotace:
Workshop robotiky je zaměřen na praktickou ukázku využití robotů v rámci předmětu Informatika. Na workshopu budou prezentováni roboti, kteří se dají využít napříč všemi stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ). Účastníci se seznámí s Bee-Boty, Blue-Boty, OzoBoty, ale také Micro:bitem, atd. Rovněž budou prezentovány robotické pomůcky, které je možné zapůjčit si z projektu MAP např. Makeblock Codey Rocky, mTiny. Na základě sdělení požadavků účastníků workshopu je možné uspořádat další pokračující workshop, ve kterém se budeme hlouběji zaměřovat na využití konkrétního druhu robota ve výuce.

Program:
RVP ZV
• ukotvení předmětu Informatika v RVP – digitální kompetence a očekávané výstupy předmětu Informatika, které naplňujeme při využívání robotů ve výuce.

Bee-Bot
• programování robotické včelky na podložce
• využití aplikace Bee-Bot
• programovací karty

Blue-Bot
• využití taktilní čtečky

mTiny
• psaní a kreslení – jednoduché programování

Makeblock Codey Rocky
•propojení robota s aplikací Makeblock
• úvodní level

Ozoboti
• Úlohy na programování Ozobota pomocí barevných kódů. Malování cest a barevných kódů
pro ozoboty, řešení úloh s připravenou čárou (domalování barevných kódů).
• Úlohy na programování v programovacím prostředí Ozoblockly https://ozobot.com/create/ozoblockly
Seznámení s blokovým programovacím editorem Ozoblockly, řešení úloh s jednoduchou
podmínkou (Pokud je barva povrchu červená, dělej...)

Micro:bit
•. Microbit – seznámení s blokovým programovacím prostředím Makecode pro micro:bit
https://makecode.microbit.org/
Základní rozsvícení diod, vytvoření běžícího textu, ovládání pomocí tlačítek/zatřesení. Práce s jednoduchou podmínkou.
•. Rozšíření micro:bitu o přídavná zařízení (motor, tlačítka apod.) - připojení pomocí pinů,
základy pro stavbu robotů.

Arduino UNO
• Seznámení s deskou, propojení s PC, originál deska a klony, vývojové prostředí Arduino
IDE, knihovna příkladů.

Cílovou skupinou jsou pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ

Registrační formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdavLsY7VKgq-O5OiKI_H9FiWeM7xGuVxGKnev0lWkQK8c05g/viewform

Přílohy :

Článek vyšel : 9.11.2021, počet zobrazení : 53 (53 tento měsíc)