Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Základní škola Měcholupy se opět zapojila do projektu „Týden pro inkluzi 22. 10. – 26. 10. 2018“

8.11.2018:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

V týdnu od 22. 10. do 26. 10. 2018 proběhl ve škole projekt „Týden pro inkluzi 2018“.
Inkluzivní vzdělávání znamená zařazování všech dětí do běžné školy, tzn. Děti se speciálními
vzdělávacími potřebami začleňovat do kolektivu ostatních dětí. Je důležité se naučit vzájemné
pomoci, být kamarádský, tolerantní a ohleduplný ke všem spolužákům. Naše škola podporuje
rozvoj silných stránek každého žáka, vedeme děti ke kritickému myšlení, ke konstruktivní
diskusi, podporujeme toleranci a respekt k odlišnostem každého a rozvíjíme kreativitu dětí i
učitelů. V týdnu jsme hodně spolupracovali. Pořádali jsme akce, výlety, projektové dny pro
žáky i širokou veřejnost. Prožitkovým učením jsme si vyzkoušeli, jaké to asi je, když se
někdo v běžném životě musí setkávat s různými potížemi vycházející z jeho postižení. Zjistili
jsme, že to není jednoduché a že takovým lidem je třeba pomáhat, být k nim tolerantní a
ohleduplní.
Pondělí 22.10. 2018
Celodenní projektové vyučování 9. Měcholupské dýňobraní
11. Měcholupské koláčobraní
V pondělí 22. října se v rámci „Týden inkluze 2018“ uskutečnil na ZŠ Měcholupy již 9.
ročník Měcholupského dýňobraní a 11. ročník Měcholupského koláčobraní. Celá škola byla
vzhůru nohama. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy,
bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Žáci vyšších ročníků pomáhali v nižších
třídách. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se
v nižších třídách zapojily také do dlabání. Současně se od ranních hodin po škole rozléhala
příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde osmá třída s panem ředitelem pekla
do soutěže koláčky. Na letošním 11. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 35 druhů koláčů,
dortů, závinů, bublanin, rolád. Ve 14 hodin proběhlo veřejné hodnocení. Hodnotila se
především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a tři
vítězné koláče byly odměněny krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy.
Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením
svíček. Strašidýlka se povedla, a tak zdobí prostor před školou.
Úterý 23. 10. 2018
Projektový den WORLD S LARGEST LESSON
Žáci se zapojili do projektu UNICEF, společně pracovali na vybraných aktivitách, seznámili
se s cíli UNICEF. Ve skupinkách zpracovali plakáty na vybrané téma Život na Zemi, Život
pod vodou, Rovnost pohlaví. Každá skupina představila svoji práci a diskutovala nad daným
problémem v českém nebo anglickém jazyce.
Středa 24. 10. 2018
Projektové vyučování – Jiný spolužák
Ve středu 24. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem. Dalším
výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě
nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout
pomocnou ruku k překonání překážky. Žáci si například vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý,
zahráli si hru „Poznej kamaráda“. Jeden žák si zavázal oči šátkem a poznával kamaráda. Děti
se pokusily chodit po třídě se zavázanýma očima. Po ukončení aktivity žáci stručně popsali
své dojmy. Páťáci si zahráli hru „Slepí, němí, hluší“. Žáci se rozdělili do tří skupin. Skupina
slepých žáků dostala šátek. Skupina němých žáků dostala papírovou lepicí pásku. Skupina
hluchých žáků dostala špunty do uší. Žáci plnili různé úkoly zadávané učitelem. Všichni si
museli navzájem pomáhat tak, aby všichni zvládli splnit úkol. Následovala diskuse o

spolupráci, ale i o jednotlivých handicapech. Některé děti se naučily několik slov ve znakové
řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama, pusou místo rukou, četly text v Braillově písmu na
krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru. Nepoužít ruce a přeci nakreslit
obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po
uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Doufejme, že po
tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě
jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají
problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které
užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.
Drakiáda
Tradiční podzimní Drakiáda se letos uskutečnila 24. října. Je těžké vybrat den, kdy
povětrnostní podmínky slibují úspěšný let draků. Od rána bylo počasí studené a deštivé. Po
desáté hodině již nepršelo, jen silně foukal vítr. Děti vyběhly ven a začal skutečný boj draků
s větrem. Někteří lehcí draci při každém náporu větru padali k zemi a škod na zdraví a
pomyslných životech draků přibývalo. Čtyři dráčkové zatoužili po svobodě a zanechali po
sobě nešťastné majitele. Přesto se mnoha dětem podařilo dostat své draky do výšky, kde si
draci našli své větrné proudy a udrželi se tam. A tak bylo vidět nad školou rejdění draků, orlů
a jiných bytostí. Poděkování patří některým žákům z vyšších ročníků, kteří pomáhali těm
nejmenším, kteří mají s pouštěním draků ještě malé zkušenosti.
Čtvrtek 25.10.2018
Projektový den 72 hodin
Ve čtvrtek se žáci společně se zaměstnanci školy již po několikáté zapojili do projektu 72
hodin. Tento projekt dětem a mládeži umožňuje společně uskutečňovat dobrovolnické
projekty, které pomohou zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Žáci se zaměřili na rozšíření
zeleně v okolí školy a zároveň se postarali o úklid. Zasadili společně několik nových stromů
např. jinan dvoulaločný, jeřáb, moruši bílou či kaštanovník jedlý.
Pátek 26.10.2018
Projektový den 100 let od založení republiky
Starší žáci navštívili výstaviště v Litoměřicích, kde se vrátili do atmosféry událostí roku 1918.
Mladší žáci si připomněli 100 výročí od vzniku samostatného Československa účastí při
sázení Stromu svobody před budovou školy. Majestátně se zde vyjímá náš národní strom – naše lípa. 

Galerie :

Článek vyšel : 8.11.2018, počet zobrazení : 104 (104 tento měsíc)