Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pracovní skupiny

 

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Šest pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 8.9.2016.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

 

Jedná se o pracovní skupiny:

 

 

Stránky v této kategorii: Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků., Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků., Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků., Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka., Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách., Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita.