Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Klíčové aktivity projektu

 

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu
byla už realizována i přípravná aktivita.


Struktura klíčových aktivit a podaktivit:


0) Příprava projektu


- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP


1) Akční plánování


A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností


B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority


C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu


D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce


2) Evaluace


- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace


3) Řízení MAP


- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie


4) Řízení projektu


- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování