Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 4.4.2018

11.4.2018:
Dne 4.4.2018 v 14:30 hod se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. Jednání probíhalo ve třídě ZŠ Petra Bezruče v Žatci.

 

     Mgr. Hana Podešvová představila ostatním členům pracovní skupiny výsledky PIRLS 2016. Z výsledků šetření a vybraných prezentovaných grafů vyplývá, že Ústecký kraj ve čtenářské gramotnosti stagnuje. Zlepšení přišlo s výzvou 56 a ŠVP. Jsou znatelné i rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Zvyšuje se podíl žáků, kteří jsou pod úrovní.  Výsledky lze najít na webu ČSI. Součástí jsou i uvolněné testy, se kterými lze pracovat.

     Členky pracovní skupiny probraly možné důvody prezentovaných výsledků šetření PIRLS. Často je u žáků znát odpor ke čtení dlouhých textů. Častěji se nakupují slabší knihy (pro 2. až 3. třídu) což vede ke zlepšení. Doporučen byl i web cteme.eu - Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy, kde lze rovněž nalézt i pracovní listy.

    Se zvyšováním čtenářské gramotnosti a přístupu k četbě je potřeba začít už od školky a velký důraz je potřeba klást na 1. třídu. Často děti předstírají, že čtou, ale potom jsou schopné na konkrétní dotaz nalézt odpověď v textu. Důležitá je diferenciace ve výuce.

   Spolupráci pedagogů stejné aprobace mohou zlepšit předmětové komise. Mezi členy pracovní skupiny byly domluveny exkurze učitelů do jiných škol. Někteří členové pracovní skupiny tak využijí možnost podívat se do ZŠ v Liběšicích. Důležití je také vzdělávání pedagogů ve čtenářské gramotnosti i v rámci jiných předmětů.

   Osvědčila se například i společná výuka 8. a 1. třídy v rámci čtenářské dílny. Byla domluvena i možnost exkurzí na čtenářských dílnách na 1. ZŠ v Žatci.

   V rámci projektu MAP byla již několikrát i na jednání Řídícího výboru MAP projednána možnost vytvoření publikace, na které by se významnou měrou podílely samotní žáci ze škol v ORP Žatec. Publikace by měla být zaměřena na poznávání významných míst a památek v regionu.

   Byl dohodnut sběr informací v rámci vlastivědy, dějepisu, občanské výchovy a výtvarné výchovy (ilustrace) a zeměpisu (mapa). Dále byly probrány možnosti průvodcovství v rámci projektových dnů.

 

Zapsal: Olah Alexander

Výkonný manažer MAP

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.4.2018, počet zobrazení : 216 (216 tento měsíc)