Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Druhé neformální setkání členů pracovních skupin 24.10.2017

31.10.2017:
Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo v úterý 24. 10. 2017 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

 

METODICKÉ SETKÁNÍ - sdílení příkladů dobré praxe

Přednášející:

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

 

Anotace metodického setkání

  • Seznámení se aktualizovaným Akčním plánem MAP ORP Žatecko
  • inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
    • Diskuse na téma doučování - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich efektivita, postřehy atd.
  • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
    • Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd. (např. Světová škola, Škola udržitelného rozvoje, KEV atd.)
  • Plánované akce a projekty v oblasti polytechnického a environmentálního vzdělávání na jednotlivých školách - např. Zajímá nás naše životní prostředí, Ekohrátky pro předškoláky, Přírodovědci.cz atd.
  • Seznámení s projektem IKAP
  • Závěrečná diskuse účastníků

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 31.10.2017, počet zobrazení : 416 (416 tento měsíc)