Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

25.4.2017:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce usilujeme o titul Světová škola, a tak letošní oslavy Dne Země jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku emisí a imisí, protože, znečištění ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí, například dýchacích cest, zánětů aj.  Naše škola jde příkladem, protože má zajištěno vytápění plynem. V rámci školy se snažíme zvýšit informovanost všech žáků, pedagogů a zaměstnanců naší školy o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí, a to nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo.

Žáci se seznámili se Smogovým desaterem, zamýšleli se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Starší žáci připravili pro mladší různé eko – aktivity, které směřovaly do problematiky čistota ovzduší. Naučili se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice. Žáci si vytvořili poučné plakátky, letáčky a na stanovištích při aktivitách kreslili, vyplňovali, skládali. Nejlepší skupinky žáků dostaly sladkou odměnu. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se vydařil a žáky zadané úkoly i program bavil.

                                       Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 25.4.2017, počet zobrazení : 611 (611 tento měsíc)