Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

článek: Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných událostí

27.6.2018:
Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové.

 

V pondělí 25. 6. 2018 proběhl na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny již poněkolikáté projektový den v rámci vyučovacího předmětu ochrana člověka za mimořádných událostí. Akce byla zahájena cvičným požárním poplachem a poté se žáci rozešli na určená stanoviště. Během projektu se seznámili s průběhem konkrétních mimořádných událostí a především se učili, jak v takové situaci reagovat, protože jednotlivé události se mohou výrazně lišit způsobem ochrany. Při skupinové práci diskutovali a sestavili pravidla chovaní v dané konkrétní situaci a její výsledky prezentovali svým spolužákům. Výuka probíhala také na interaktivních tabulích. Informace žáci získávali z různých učebních materiálů, jiné vyvozovali z vlastních zkušeností. Osvojené znalosti si poté ověřili formou dotazníku, který si společně opravili a rozebrali případné chyby či nejasnosti. Často přišli s neotřelými nápady a zajímavými postřehy.

V průběhu dne měli žáci také možnost zhlédnout ukázku výcviku psů vězeňské služby, kterou jim předvedli psovodi Vězeňské služby ČR z Věznice Nové Sedlo se svými svěřenci.

Odbornou stránku projektu zajistili členové SDH Žatec a Záchranáři Žatec, z.s., kteří si pro děti připravili stanoviště, na nichž měli žáci možnost si prakticky ověřit získané znalosti a dovednosti.

 

Mgr. Ing. Silvie Svobodová, Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Galerie :

Článek vyšel : 27.6.2018, počet zobrazení : 231 (231 tento měsíc)