Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Článek: Feuersteinovo instrumentální obohacení – účinná práce s vlastní osobností

3.7.2018:
Článek od člena pracovní skupiny pana Oty Blaila.

 

V prosinci 2017 proběhla v žateckém klubu Budík „ochutnávka“ práce s metodou prof. Reuvena Feuersteina, původem izraelského učitele a psychologa, který vytvořil hluboce propracovaný systém práce s osobností, její kognitivní stránkou a motivací, mezinárodně označovaný jako „FIE“ – Feuerstein instrumental enrichment. Tato metoda zaznamenala do dnešních dnů úspěch ve více než 70 zemích světa.

                FIE se realizuje v podobě kursů, při nichž se používají tzv. instrumenty, tedy vlastně pracovní sešity obsahující listy se cvičeními postupně rostoucí obtížnosti. Základní podstatou těchto cvičení je spojování bodů podle určitých vzorů. Časové rozložení kursů je vždy individuální, přičemž doporučená optimální frekvence je 3-5 hodin týdně po dobu dvou let – pak bývají výsledky nejvýraznější. Ukázkový workshop v klubu Budík trval 4 hodiny, během nichž si účastníci vyzkoušeli práci s několika pracovními listy s následným rozborem a společnou diskusí. Cílem tedy bylo co nejvíce přiblížit účastníkům způsoby práce s touto metodou.

Něco více o metodě

                Lektoři FIE v ČR uvádějí přínos metody v podobě zlepšení koncentrace, posílení schopností organizace času a práce, zvýšení efektivity při řešení každodenních úkolů a situací, posílení sebedůvěry, snazší zvládání stresových situací, snížení impulzivity a chybovosti, akcelerace myšlení. FIE pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek a sdílení postupů při řešení úkolů, naučí, jak vytvářet strategie při řešení úkolů a nebát se chyby, zlepšit vyjadřování a orientaci v každodenním světě.

Metoda je určena lidem od 8 let věku s neomezenou horní věkovou hranicí, dále ji lze realizovat individuálně i v menších skupinkách (do 10 účastníků). Kromě lidí s víceméně běžnými problémy (viz výše) je FIE vhodné i pro lidi s mentálním postižením, Downovým syndromem, s následky traumatického poškození mozku a podobně, ale stejně tak je přínosná i pro lidi nadané a talentované.

Prof. Feuerstein položil základy této metody ve 40 letech, kdy v Palestině pracoval s dětmi z uprchlických táborů, které byly považovány za nezvratně vývojově retardované a nevzdělatelné. Dle Feuersteina děti nebyly retardované, pouze se nesetkaly s takovým přístupem, který by jejich myšlení více rozvinul. Neinvazivní rozvoj myšlení je tedy jádrem celého systému FIE.

V současnosti značně narůstá zájem o FIE u nás – ve školách, firmách, ústavech i individuálně, a stejně tak v Budíku chystáme další konání zmíněného ukázkového workshopu pro místní obyvatele, učitele, sociální pracovníky či manažery.

Workshop FIE v Budíku

                První prosincovou neděli se v Budíku za podpory radnice města konalo první představení metody. Do klubu zavítal žatecký rodák, dnes profesionální lektor FIE, Mgr. Ondřej Vysopal a za pracovní stolky zasedlo deset účastníků. Lektor nejprve rámcově představil metodu, její vývoj a aktuální stav zájmu, který je zejména u nás stále rychle rostoucí. Následovalo rozdání a okomentování tzv. „instrumentů“, tedy listů z pracovních sešitů. Na každém listě bylo několik úloh se vzory, podle nichž účastníci jednotlivé úlohy vypracovávali. Po každém vypracování následovala diskuse a reflexe dojmů a postřehů. Závěrečné hodnocení workshopu přineslo shodné kladné ohlasy a zájem účastníků o více informací, jak se zúčastnit celého kursu, popř. jak jej moci představit na dalších místech v našem městě. V současnosti probíhá komunikace např. s žateckým gymnáziem, ale i v Budíku chystáme (pravděpodobně v neděli 16. září) totožný workshop pro další skupinku deseti účastníků. Případní zájemci se mohou hlásit na e-mailu spolku budikspolek@gmail.com.

Galerie :

Článek vyšel : 3.7.2018, počet zobrazení : 247 (247 tento měsíc)