Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Článek: Cyklus besed na téma dějin 20. a 21. století

3.7.2018:
Článek od člena pracovní skupiny pana Oty Blaila.

 

Jako reakci na četné internetové diskuse na téma výuky dějin 20. a 21. století připravil spolek Budík ve stejnojmenném klubu v Žatci cyklus přednášek s diskusí právě na tuto dějinnou epochu. Impulsem je častá obava, mnohdy zcela opodstatněná, že dějiny velmi blízké minulosti, protože stojí až na samém konci časové osy, padají často za oběť skluzům v plnění školních tematických plánů, a je jim tak věnováno neúměrně málo času ve srovnání s tím, jak důležitá je jejich znalost, a především pochopení, v zájmu prevence navracení totalitních tendencí do společnosti.

V rámci tvorby koncepce této veřejné aktivity byl s kladnou reakcí osloven historik a politolog pan Mgr. Petr Dundek, který z osobního zájmu sestavil a připravil několik prvních témat. První beseda, protože u přednášek vnímáme jako zcela zásadní i rozměr diskuse nad předkládanými informacemi, se odehrála v půli června tohoto roku právě v klubu Budík. Téma znělo „Cesta k únoru 1948“ a pan Dundek v něm velice názorně a pečlivě představil všechny zásadní osobnosti a momenty, které vedly k převzetí vlády nad naší zemí komunisty. Téma bylo rozděleno do pěti bloků proložených vždy právě diskusí – tím se dosáhlo přehlednějšího rozboru a zhodnocení jednotlivých bloků, které víceméně odpovídaly etapám postupného převzetí moci od První republiky po únor 1948. Právě tyto diskuse, ale i nezbytné množství a hloubka souvislostí jsou tím, co ve školní výuce postrádáme nejvíc – zřejmě i proto byla beseda účastníky hodnocena jednomyslně pozitivně.

Další sérii témat plánujeme věnovat Studené válce, a to jak u nás, v Evropě, tak i v globálním kontextu. Od září se tak mohou návštěvníci klubu těšit na téma „Karibská krize“ a během podzimu další. Jak již bylo zmíněno, hlavním účelem tohoto cyklu je umožnit lidem (výhledově ideálně zejména mladým, budoucím voličům) vidět širší i hlubší kontext a následky existence totalitních režimů, a mít tak dostatek argumentů pro razantní odmítnutí jakýchkoli podobně směřujících tendencí v současné politice.

Článek vyšel : 3.7.2018, počet zobrazení : 233 (233 tento měsíc)